Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2018

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας  η έναρξη υποβολής Δηλώσεων υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018

Η προθεσμία ορίζεται από  την Παρασκευή 16 ως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο, από την Παρασκευή 16 Μαρτίου ως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου του 2018, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται. Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Γενικά οι μαθητές υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειό τους χωρίς δικαιολογητικά, ενώ οι απόφοιτοι καταθέτουν υποχρεωτικά ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μια μικρή πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. Όλοι οι υποψήφιοι θα επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση του κωδικού 13. Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι παλαιοτέρων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές  Εξετάσεις,  θα πρέπει προς διευκόλυνσή τους να προσκομίσουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης ή Βεβαίωση Συμμετοχής στην οποία αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου.

Υποψήφιοι για το 10%  των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2016 ή το 2017 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφιοι για το 10% των ΓΕΛ θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με πέντε (5) επιστημονικά πεδία.

Δελτίο Τύπου ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ 2018

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2018 ΜΕ ΑΔΑ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΑ ΓΕΛ 2018 ΜΕ ΑΔΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ-ΣΧΟΛΕΣ

ΠΑΝΕΛΛAΔΙΚΩΣ_ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1o   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

2o   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

3o   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 4o   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

 

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου»

Εξεταστέα_ Ύλη _Πανελλαδικών_2018

Εκδρομή της β” Λυκείου στην Αθήνα

Πραγματοποιήθηκε η εκδρομή της β” λυκείου στην Αθήνα, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό προγραμμα της Βουλής και είχε μεγάλη επιτυχία τοσο σε παιδαγωγικό επίπεδο όσο και σε πολιτιστικό.  Το πρόγραμμα ήταν γεμάτο σχεδόν για όλες τις ώρες της ημέρας αλλα και το βράδυ πάντα είχε καποιο είδος ψυχαγωγίας.  Επισκεφτήκαμε τη βουλή, ξεναγηθήκαμε και καθήσαμε στα έδρανα των βουλευτών στην αίθουσα της ολομέλειας.  Περπατήσαμε στο κέντρο της Αθήνας και ειδαμε την περίφημη «νεοκλασική τριλογία», όπως συνήθως λέγεται, στην οδό Πανεπιστημίου, (Εθνική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημία Αθηνών).  Παρακολουθήσαμε την αλλαγή φρουρας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και επισκεφτήκαμε το Μουσείο της Ακρόπολης, περπατήσαμε τα στενά της Πλάκας και περιηγηθήκαμε στα μαγαζάκια στο Μοναστηράκι. Τα βραδυνά μας είχαν ψυχαγωγία με θεατρική παράσταση, λαϊκό-ρεμπέτικο κεντρο και μουσική σκηνή.  Οι αναμνήσεις απ αυτό το ταξίδι ειναι σίγουρο ότι θα πάρουν σημαντική θέση στη μνήμη των μαθητών μας.

Τροποποιήσεις στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ

Θέμα: Τροποποιήσεις στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων.

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση, που ήδη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αφορά σε τροποποιήσεις στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων, σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση και με το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Α) Για την Αίτηση-Δήλωση:
1. Όσοι (μαθητές και απόφοιτοι) επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλουν τη σχετική Αίτηση-Δήλωση εντός Μαρτίου, σύμφωνα και με σχετική εγκύκλιο που θα ακολουθήσει στα τέλη Φεβρουαρίου.
2. Στην Αίτηση-Δήλωση, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν αυτή την επιθυμία τους, για να συμμετάσχουν στις σχετικές πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) που απαιτούνται.
Δηλαδή, υποψήφιος που στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε τα ΤΕΦΑΑ, δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στα αγωνίσματα τον Ιούνιο και άρα δεν θα μπορέσει να συμπεριλάβει τα ΤΕΦΑΑ στο Μηχανογραφικό του Δελτίο.

Β) Για το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.):
1. Κατά την υποβολή του Μ.Δ., διασαφηνίζεται ότι ο υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει Σχολή/Τμήμα/Εισαγωγική κατεύθυνση, όπου ήδη φοιτά.
Για παράδειγμα, εάν κάποιος ήδη φοιτά στη Νομική Αθήνας, δεν θα μπορεί να δηλώσει το ίδιο Τμήμα (Νομική Αθήνας), αλλά εννοείται ότι μπορεί να δηλώσει τη Νομική Θεσσαλονίκης ή τη Νομική Κομοτηνής.
2. Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση), θα υποβάλουν το Μ.Δ. που αναλογεί στο τελευταίο έτος συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Έτσι, όσοι είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ το 2016 ή το 2017 και θα είναι φέτος υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση), θα υποβάλουν Μ.Δ. με πέντε (5) επιστημονικά πεδία.
Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι για όσους συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ το 2018, το Μ.Δ. θα έχει τέσσερα (4) επιστημονικά πεδία.

Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές των ΓΕΛ να ενημερώσουν τους υποψηφίους.

Δείτε την απόφαση

8ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους

Το σχολείο μας με την καθοδήγηση των καθηγητριών  Ευκλείδου Τίνας και Αγγελίδου Ελένης συμμετέχει στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό  ταινιών μικρού μήκους,  μαζί με την Κύπρο, την Κάρπαθο και την Κρήτη.

Καλή Επιτυχία στους μαθητές μας: Τριανταφυλλίδου Ιωάννα, Τσουμαρέλη Αλεξάνδρα , Ψάρια Δέσποινα, Παρασίδη Ηλία,  Στεφανίδη Θάνο.

Δείτε την ταινία https://www.youtube.com/watch?v=yPe7tNioGII&feature=youtu.be

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000

Σημαντική Ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

Γιορτή Πολυτεχνείου, 17 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση,
διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA στις 22 Μαρτίου 2018. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA